Home  >  ISUZU cars Model names Meaning  >  Details

Language English - Japanese  FARGO - ISUZU - Origin and Meaning

FARGO is a combination of the English words "far" and "go".


fargo fargo


toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucksCopyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.