Language English - Japanese  

back to name list page

AERO QUEEN - MITSUBISHI FUSO - Origin and Meaning

AERO QUEEN is a combination of the English words "aero" and "queen". The English word "aero" means "aerodynamics, movement through air".
toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucks
Copyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.