Home  >  MITSUBISHI FUSO cars Model names Meaning  >  Details

Language English - Japanese  AERO STAR - MITSUBISHI FUSO - Origin and Meaning

AERO STAR is a combination of the English words "aero" and "star". The English word "aero" means "aerodynamics, movement through air".


aero_star aero_star


toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucks


Copyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.