Home  >  MITSUBISHI FUSO cars Model names Meaning  >  Details

Language English - Japanese  SUPER GREAT - MITSUBISHI FUSO - Origin and Meaning

SUPER is derived from the English word "super".
GREAT is derived from the English word "great".


super_great super_great


toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucksCopyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.