Home  >  SUBARU cars Model names Meaning  >  Details

Language English - Japanese  TRAVIQ - SUBARU - Origin and Meaning

TRAVIQ is a coined name of the English words "travel" and "quick".


traviq traviq


toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucksCopyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.