Language English - Japanese  

back to name list page

ERTIGA - SUZUKI - Origin and Meaning

In Indonesian, "ER" means "R" and "TIGA" means "3". Therefore, ERTIGA means "Concept R3".
toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucks
Copyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.