Home  >  TOYOTA cars Model names Meaning  >  Details

Language English - Japanese  LAND CRUISER CYGNUS - TOYOTA - Origin and Meaning

LAND CRUISER is a combination of the English word "land" and "cruiser".
CYGNUS is derived from the English word "cygnus", which means "the swan constellation".


land_cruiser_cygnus land_cruiser_cygnus


toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucks


Copyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.