Home  >  TOYOTA cars Model names Meaning  >  Details

Language English - Japanese  LAND CRUISER PRADO - TOYOTA - Origin and Meaning

LAND CRUISER is a combination of the English word "land" and "cruiser".
PRADO is derived from the Portuguese word "prado", which means "meadow, field".


land_cruiser_prado land_cruiser_prado


toyota
lexus
honda
nissan
mazda
suzuki
subaru
daihatsu
mitsubishi
mitsuoka
isuzu
hino
mitsubishi_fuso
ud_trucksCopyright © 2020 Origin Island All Rights Reserved.